Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Hur optimeras ett mikronät i praktiken?

Lokala energilösningar där värmepumpar är en betydande komponent blir allt vanligare i energisystemet. Dessa lösningar benämns ofta som ”energicentraler”, “energi-öar”, ”energigemenskaper” eller ”micronät” och försörjer större fastigheter, hela kvarter eller mindre stadsdelar. Som exempel har IKEA valt att koppla bort samtliga sina varuhus från fjärrvärme och satsar istället på lösningar med värmepump i kombination med investeringar i förnybar energiproduktion som på årsbasis genererar lika mycket el som deras varuhus använde.

Dessa satsningar gör att fjärrvärme och fjärrkyla tappar nya och befintliga kunder, eller reduceras till en resurskrävande spetslastleverantör. En stor anledning till att detta sker är att systemperspektivet saknas och att tankebanor har fastnat i gamla affärsmodeller. Det positiva är att det finns potential för lösningar med ett systemperspektiv vilket inkluderar fjärrvärme (och fjärrkyla) och som samtidigt både minskar kostnader för fastighetsägaren och skapar en lönsam affär för energibolaget.

Att optimera för bästa systemnytta ligger Utilifeed varmt om hjärtat och vi har redan tagit upp ämnet i flera webinarier och blogginlägg:

Är mikronät fjärrvärmens nya kundsegment?

Webinar recap: Mikronät

Flexibilitet en unik möjlighet för fjärrvärmebolag

Webinar recap: Flexibilitet.

Utilifeed har i flera år legat i framkant när det har kommit till hur energibolag och fastighetsägare kan optimera sina system tillsammans. Utöver det vi går igenom i webinarierna och blogginläggen har vi också varit delaktiga i en mängd projekt som har syftat till att koppla samman mikronät och lokala energilösningar med det lokala energibolaget, Futureheat 1, Futureheat 2, Futureheat 3, Flexi-Sync. Gott så, men visst är det alltid lättare sagt än gjort? Hur tar vi det vi lärt oss till verkligheten och hur ska det gå till att till exempel sätta upp en prismodell som gör att en fastighet använder rätt energi vid rätt tillfälle?

Lyssna på erfarenheter från Utilifeeds pågående projekt

Just nu hjälper vi våra kunder att tillsammans med fastighetsägare ta fram affärsmodeller, styrning och avtal för att optimalt kombinera användning av värmepumpar, kylmaskiner, borrhålslager, solceller, solvärme, fjärrkyla och fjärrvärme i praktiken. I och med den omkastning av energimarknader som skett ser vi att potentialen för, och behovet av, lösningar som utnyttjar lokala energilösningar tillsammans med fjärrvärme och -kyla ökar dramatiskt.

Lyssna in på vårt webinarie den 23e november klockan 13 för att höra vår produktägare Jonas berätta om ett aktuellt case där en fastighet optimeras av energibolaget och fastighetsägaren tillsammans. Jonas kommer att gå igenom lärdomar från caset och förhoppningsvis kommer ni som står inför liknande situationer få med er goda råd på vägen mot ett mer totaloptimerat energisystem!

Anmäl dig här

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.