Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Webinar RECAP: Flexibilitet (Del 1: En unik möjlighet)

Att vara flexibel med när el genereras och används är mer aktuellt än någonsin och kan skapa stora värden för den flexibla aktören och samtidigt stabilisera vårt elsystem. Lyssna in när Johan Kensby delar sina tankar kring denna unika möjlighet.

Vill du få automatiska inbjudningar till våra kommande webinar? Lämna din mailadress här så får du en kallelse.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.