Data is your next utility...

Let's utilise it!

En analysplattform för framtidens energisystem

BOKA DEMONSTRATION

Webinar 25/3, 13:00-14:00

Utilifeeds plattform kombinerar digitaliseringens styrkor med expertkompetens inom energisystemet. En molntjänst där fjärrvärmebolagets alla delar hänger ihop och där ständigt uppdaterade insikter lägger grunden för effektivare resursanvändning.

Vill du veta mer? Registrera dig nedan.

Tack, din registrering lyckades!
Oj! Något gick snett, försök igen.

Vad gör Utilifeed?

Ett system för alla energibolag

Utilifeed utvecklar en digital ryggrad för framtidens energiföretag. Vår analysplattform har utvecklats med fjärrvärme som första tillämpningsområde men systemet och algoritmerna är förberedda för att appliceras på såväl fjärrkyla som elnätet.

Tack vare vår unika maskininlärningsmodell EnergyPredict och en toppmodern IT-infrastruktur förädlar vi energidata till värdeskapande insikter och kvalitetssäkrade beslutsunderlag. Plattformen kan förse hela organisationen med användarvänliga verktyg för att nyttja tillgänglig data maximalt.

Hur kan Utilifeed hjälpa er?

Allt börjar med tillförlitlig data

Exportera data

I systemet är det enkelt att skapa och exportera csv-filer av den data som ni behöver i er organisation.

Kvalitetssäkra data

Med hjälp av EnergyPredict kan Utilifeed erbjuda kvalitetssäkrad data. Genom att maskininlärningsalgoritmen kan detektera fel vid t.ex. fakturering.

Aggregera data

Genom att vi strukturerar upp er data och kör det genom våran plattform kan vi göra den överskådlig åt er.

Det mest lättanvända och kraftfulla verktyget

Redo att göra det enklare för er?

data

Mätavdelning

Validering och rättning
Kvalitetsanalys och visualisering

administration

Marknad & Försäljning

Kund & segmentanalys
Prismodellsanalys

system

Distribution

Dimensionering
Åtgärdsoptimering
Feldetektering

optimering

Produktion

Lastprognos
Optimering och planering
Flexibilitetstjänst
Systemanalys

Erbjudande

Delta i piloten

Starter
$0
per month (billed monthly)

1 project
20,000 visits
3 home pages
Free SSL & CDN

Pilotabonnemang
SEK XXX
per år (50% faktureras dag 1,
resterande efter 3 månader)

12 månader pilot
12 månader Support
Fri tillgång till nya uppdateringar

Passa på
Pro
$29
per month (billed monthly)

Unlimited projects
100,000 visits
6 home pages
Free SSL & CDN

Starter
$0
per month (billed yearly)

1 project
20,000 visits
3 home pages
Free SSL & CDN

Regular
$8
per month (billed yearly)

5 projects
40,000 visits
6 home pages
Free SSL & CDN

Most popular
Pro
$26
per month (billed yearly)

Unlimited projects
100,000 visits
3 home pages
Free SSL & CDN

Vi är med och skapar framtidens fjärrvärme

Nedan visas några av våra forskningsprojekt

Prosumtion inom fjärrvärme

Projektet ska ta fram ny kunskap kring förutsättningarna för småskaliga spillvärmeleveranser och prosumtion i olika typer av fjärrvärmenät. Det ska också leda till en standardiserad verktygslåda som innehåller allt det som krävs för att ett fjärrvärmeföretag på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna lansera standardiserade kunderbjudanden för inmatning av värme i fjärrvärmenätet.

Affärsmodeller för fjärrvärme och värmepumpar i fastigheter

I många fastigheter används värmepumpar i kombination med fjärrvärme för uppvärmning, men inte alltid på det mest kostnadseffektiva sättet. I takt med en ökad digitaliseringen av både el- och fjärrvärmesystemet öppnas möjligheter för en smartare styrning och optimering av uppvärmningen vilket gynnar både kund och fjärrvärmeföretag.

Digitala kundgränssnitt för framtidens fjärrvärme

Som fjärrvärmekonsument är det idag svårt att veta vad olika beteenden och åtgärder har för faktisk miljöpåverkan. Energisystemet är komplext och utsläppsvärden kan förändras från timme till timme. Syftet med projektet är att skapa innovativa digitala gränssnitt och visualiseringar för fjärrvärmeköpare och slutanvändare för att stärka kundupplevelse och förståelse för fjärrvärme.

Värderingsmodell för efterfrågeflexibilitet

Det finns en betydande flexibilitet i uppvärmningen av byggnader. Med en utökad systemgräns som inkluderar byggnader, fjärrvärmenät och kopplingen till elnät kan man göra en samoptimering som skapar stora värden både för ekonomin och miljön.

Kunder

Våra Partners

Det mest lättanvända och kraftfulla verktyget

Redo att göra det enklare för er?