Webinar RECAP: Fjärrvärmens Prismodeller (Del 1: Effekt)

Många fjärrvärmebolag är oroliga för att intäkterna från att sälja värme börjar gå ner eller variera kraftigt. Detta kan bero på flera olika anledningar, men de senaste två åren har visat att ett mer varierande klimat har skapat stora problem i intäktsströmmarna. Lyssna in när Jonas Ottosson och Samuel Jansson diskuterar hur ni kan skapa nya affärer och tjänster kring fjärrvärme som en del av lösningen på dessa utmaningar.

Vår förhoppning med våra webinar är att ni ska få nyttiga tips som ni kan omsätta i er verksamhet. Detta är vårt första webinar som behandlar just prismodeller. Prismodeller som ämne är så pass brett och intresset för det väldigt stort. Vi kommer att följa upp med ytterligare webinar i ämnet framöver! Har du något specifikt ämne kopplat till just prismodeller som du vill att vi lyfter - hör av dig till Jonas eller Samuel direkt :)

Läs även gärna Jonas och Samuels blogginlägg kring prismodeller här

Vill du få automatiska inbjudningar till våra kommande webinar? Lämna din mailadress här så får du en kallelse.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.