Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Launch Party: Scenario Analysis

Skål och grattis! När vi på Utilifeed skapar events, då håller de världsklass!

Den här gången firar vi att vi har släppt vår nya superprodukt - Scenarioanalys! Detta gjordes med ett firande tillsammans med både kunder, kollegor och partners. Christer Nilsson (Götene Vatten & Värme AB), och Lars Ärlsjö (NXITY), berättade om ett lyckat case där Götene har lyckats lösa stora utmaningar med hjälp av vårt scenarioanalys-verktyg.

Med verktyget kommer ni att göra enormt stora besparingar genom att analysera hela ert energisystem med möjlighet att bland annat:

  • Utföra riskanalys för försörjningstrygghet
  • Optimera investeringar på kort- och lång sikt
  • Analysera scenarier för bränslepris, elpris etc
  • Planera bränsleinköp
  • Ta fram underlag för budget för produktionen

Vill du som jobbar med fjärrvärme veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.