Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Utilifeed välkomnar Härnösand Energi & Miljö som ny kund!

Kort om Härnösand Energi & Miljö AB

Härnösand Energi & Miljö AB är ett kommunalägt bolag med cirka 140 anställda.Verksamheten omfattar alla nyttigheter såsom Elnät, Återvinning, VA, Elförsäljning, Vindkraft, Biogas och sist men inte minst Fjärrvärme. Vårt fjärrvärmenät täcker nästan hela Härnösands stad med cirka 2050 anslutningspunkter. Den årliga värmeproduktionen uppgår till ungefär 210 GWh med en årlig elproduktion i vårt kraftvärmeverk om cirka 35 GWh.

Vi hade nöjet att ställa några frågor till HEMABs Håkan Bergman, Energistrateg med inriktning fjärrvärme:

Vilka utmaningar är det ni står inför som gjorde att ni valde att börja arbeta med oss på Utilifeed?

Fjärrvärmenintroducerades i Härnösand 1975 och från början anslöts endast störrefastigheter. I slutet av 90-talet tog nyanslutningar av småhus fart ochfjärrvärme drogs fram i många villakvarter. Det innebär att vi i Härnösand harmånga gamla kundcentraler med försämrad avkylning och sannolikt även en ochannan överdimensionerad styrventil. Det innebär att vi genom att hitta ochåtgärda dessa har goda förutsättningar att sänka vår returtemperatur i nätet.

Varför valde ni just oss på Utilifeed som leverantör?

Efter utvärdering av olika alternativ föll valet på Utilifeed. Plattformen har ett gränssnitt och funktionalitet som besparar oss många timmars arbete med att ta fram och bearbeta data och ger oss helt nya förutsättningar i arbetet med att optimera vårt fjärrvärmenät. Jag ser framför oss att vi kommer få en helt annan överblick och kännedom om vårt fjärrvärmenät.

 

Vi på Utilifeed är jätteglada för att Härnösand Energi & Miljö AB valt att samarbeta med oss och ser fram emot att tillsammans sätta gemensam fart mot framtidens energisystem!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.