Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Funktionsdiagnos Fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentraler som fungerar dåligt skapar varje år stora kostnader för fjärrvärmeföretag, fastighetsägare och miljön.

Vårt startpaket: "Funktionsdiagnos Fjärrvärmecentral" är utformat för att kickstarta proaktiva underhållsinsatser genom att identifiera alla kundcentraler där det finns stor förbättringspotential som kan bidra till att optimera fjärrvärmesystemets effektivitet och samtidigt låsa upp betydande besparingar.
Från
79 tkr

Vår erfarenhet

Fjärrvärmeleverantörer är generellt sett medvetna om att många kundcentraler i deras nät inte fungerar optimalt och att detta leder till betydande merkostnader inom produktionen och distributionen av värme. Trots att denna problematik är allmänt känd har väldigt få fjärrvärmeföretag idag kunskap om de konkreta ekonomiska konsekvenserna inom deras egna specifika fjärrvärmenät och vilka kundcentraler som står för den största delen av dessa merkostnader.

optimalt tillstånd
"I en perfekt värld skulle alla kundcentraler där man ser att åtgärder skulle skapa nettobesparingar i energisystemet alltid åtgärdas"
Sara Månsson
  —  
Produktansvarig Mätning & Underhåll, PhD i feldetektering

Startpaketet består av två delar

1. En insiktsrapport där vi ger en övergripande bild över ert fjärrvärmenäts status och presenterar vilka värden som kan skapas genom ökade investeringar i underhåll för förbättrad funktion på kundcentralerna i ert unika nät.

2. En datalista som rangordnar alla kundcentraler efter deras underhållsbehov.

Höjdpunker i Insiktsrapporten:

Allmän status

Vi gör en kvalitativ bedömning över hur bra den generella funktionen är på era anslutna kundcentraler jämfört med liknande nät i Sverige.

Värdeanalys av sänkta returtemperaturer

Vi genomför beräkningar av hur stora besparingar som uppstår om returtemperaturerna sänks i ert specifika nät. Detta innebär att ni kommer ha ett tydligt finansiellt nyckeltal att relatera kostnader för åtgärder till.

Investeringscase

Baserat på värdeanalysen av sänkta returtemperaturer och datan vi tar fram om varje enskild kundcentral tar vi fram några investeringsscenarion som beskriver de potentiella ekonomiska värdena av att göra större insatser för att förbättra funktionen i kundcentralerna. Underlaget kan användas både som beslutsunderlag och som diskussionsunderlag med kunder som äger kundcentraler.

Värstinglista

Vår expert på analys av fjärrvärmemätvärden Sara Månsson väljer ut de 2% av kundcentralerna som är lämpliga att åtgärda först. Det förväntade värdet av dessa åtgärder redovisas också.
Innehåll i Datalistan:

Allokering av underhållsbudget

Baserat på vårt framräknade värde för bland annat sänkta returtemperaturer ansätts en maxbudget för att åtärda centraler inom ramen för era avkastningskrav på investeringar. Detta värde är väldigt bra indata vid samtal med och eventuella erbjudanden till kunder som äger centralerna.

Felindikatorer

En lista över kundcentraler med felflaggor som automatgenererats av våra algoritmer.

Prestandatrender

En förteckning över kundcentraler som har visat tecken på nedgående prestanda under analysperioden.

Enkel filtrering

Listan är uppbyggd för att göra det enkelt att filtrera utifrån de data som presenteras.

Hur man kommer igång

Boka ett möte
Börja er resa med att boka ett introduktionsmöte med vårt team.
Översikt och erbjudande
Under mötet guidar vi er genom servicedetaljerna, presenterar exempel på vårt arbete och ger er ett omedelbart, skräddarsytt erbjudande.
Dataöverföring
Ni kommer att ladda upp ett års historisk mätdata till våra säkra servrar för analys.
Analys- och granskningsmöte
Cirka 3-4 veckor efter datainlämning kommer vi att hålla ett möte för att gå igenom alla resultat och insikter från dataanalysen.
Rapportleverans
Direkt efter vårt granskningsmöte kommer vi att leverera de omfattande rapporterna till dig.

Varför välja Utilifeed?

Branschledande expertis

Alla Utilifeeds tjänster är framtagna av vårt team med fjärrvärmeexperter. Utvecklingen av tjänster för analys av mätvärden för felidentifiering leds av Sara Månsson, som inte bara har djup generell fjärrvärmekompetens utan även doktorerat med fokus på felidentifiering i fjärrvärmecentraler.

Banbrytande
analysplattform

Utilifeeds molnbaserade programsvit för fjärrvärmeföretag tar ett världsunikt helhetsgrepp på hur man bäst driver och utvecklar fjärrvärmeverksamheter. En del i denna mjukvara är en algoritmbaserad automatiserad felidentifiering av fjärrvärmekundcentraler, Fault Detection. Det är denna mjukvara tillsammans med våra experters analyser som förser våra insiktsrapporter med resultat som sätter nya standarder i branschen.

Prenumerera för full koll

När du fått koll på nuläget i ert nät baserat på startpaketet har du möjligheten att få kontinuerliga insikter antingen genom att beställa löpande rapportuppdateringar från oss eller genom att teckna ett abonnemang på vår molnplattform för att själv följa utvecklingen i ert nät i takt med att mätvärdena kommer in.

Det är även möjligt att både få våra experters stöd i analysarbetet samtidigt som ni har tillgång till plattformen med all er kvalitetssäkrade mätdata.

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam om du har några frågor eller vill boka en demo!
Öppna Profil
Account Executive
Sweden, Norway, Finland, The Baltics
Christina Fredriksson
Kontakta
Öppna Profil
Head of Business Development & Partnership
Amrish Kubavat
Kontakta