Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Scenarioanalys

I en tid av volatila energipriser och komplicerade produktionsutmaningar, gör vårt avancerade Scenario Analysis-verktyg det möjligt för fjärrvärmeverksamheten att föreställa sig framtiden. Simulera olika el- och bränslescenarier, bedöm efterfrågeflexibilitet och strategilägg investeringar, allt inom ett användarvänligt gränssnitt. Dyk in i datadrivet beslutsfattande och framtidssäkra din verksamhet, säkerställ lönsamhet och motståndskraft i ett snabbt föränderligt energilandskap.
Behandla flera scenarier
Konstruera och jämför enkelt olika systemkonfigurationer, el- och bränslescenarier.
Unified Interface
Ändra inställningar själv utan att behöva ändra koden.
Detaljerade upplösningar
Timupplösning fångar upp elprisfluktuationer och flexibilitetsvärde.
Centraliserad och distribuerad flexibilitet
Optimera med hjälp av ackumulatortankar och flexibilitetsstrategier på kundsidan.

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam om du har några frågor eller vill boka en demo!
Boka demo