Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Produktionsoptimering

I den dynamiska världen av energihantering är precision och effektivitet nyckelstenarna för framgång. Utilifeed Optimization kombinerar toppmodern maskininlärning med avancerade matematiska optimeringsmodeller för att leverera oöverträffad prognosnoggrannhet och kostnadseffektiva driftplaner. Oavsett om din största utmaning är volatila elpriser eller att hitta ett effektivt sätt att nyttja potentialen inom efterfrågeflexibilitet, hittar du ett lätttillgängligt stöd i Utilifeed Optimization.

Kontakta oss för att lära dig mer om hur våra lösningar kan om definiera energioptimering för städer och kommuner över hela Europa. Välkommen till framtidens energisystemoptimering.
Efterfrågebaserade lastprognoser
EnergyPredict, vår banbrytande maskininlärningsalgoritm, modellerar varje kunds förbrukningsmöstner individuellt tillsammans med den totala efterfrågan för att säkerställa att produktionsoptimeringen baserar sina beräkningar och driftplaner på den mest sannolika efterfrågan de kommande timmarna och dygnen.
Kraftfull optimeringsmotor
Vår kraftiga optimeringsmotor tillsammans med effektiva matematiska modeller av alla komponenter i ditt fjärrvärmesystem ger svårslagna beräkningstider även för stora och avancerade system.
Elprisprognoser
Optimeringen är förberedd med prognoser på elpriserna de kommande timmarna och dygnen för samtliga elområden i Sverige.
Integrerad efterfrågeflexibilitet
Optimeringen är förberedd för att kunna kommunicera med fastigheter för att på ett optimalt sätt använda dessa som virtuella lager i produktionsplaneringen.
Användarvänligt gränssnitt
Produktionsoptimeringen är lika användarvänlig som resten av Utilifeeds plattform som är byggd med den modernaste tekniken för webapplikationer och med användarflöden som du kommer känna igen från lättanvända konsumentapplikationer.

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam om du har några frågor eller vill boka en demo!
Boka demo