Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Vad är UtiliCon?

Vi samlar fjärrvärme- och elnätsbranschen i syfte att utbilda, inspirera och diskutera gemensamma utmaningar i syfte att hitta gemensamma smarta lösningar både för er, ert bolag och för hela energisystemet. Vi vänder oss till dig som jobbar inom energisektorn, elnät eller fastighetsbranschen. Det finns något som passar alla!

OBS. eventet är på svenska.

Utbildning & Inspiration

En central del av UtiliCon är våra utbildningstillfällen. Vi bjuder in forskare, doktorer eller liknande från våra största universitet och företag som ger oss en inblick i framtidens energisystem. Vår förhoppning är att detta ska ge er organisation en känsla för hur ni kan förbereda er för framtidens lösningar och utmaningar.

Vi bjuder även in inspirerande talare från olika branscher som ska ge er deltagare en "go magkänsla" och öppna upp för nya tankar och idéer. Förhoppningsvis får ni med er smarta verktyg hem till er vardag som ni har nytta av både på jobbet och privat!
Breakout sessioner
En viktig del av värdet du får av UtiliCon finns i mötet med dina branschkollegor. Utilifeed anordnar och faciliterar därför lösningsorienterade gruppdiskussioner inom en rad olika områden - där du som deltagare själv väljer vilka ämnen som är mest relevanta och värdeskapande för dig!

Ta chansen att dela med dig av dina erfarenheter samtidigt som du får möjligheten att lära dig av andras. Fokus ligger på att du som deltagare ska få en värdefull och insiktsgivande upplevelse samt nya idéer och infallsvinklar att ta med dig tillbaka till din organisation.
Demos & Roadmap
Under UtiliCon får du som deltagare möjligheten att mingla med och lära känna Utilifeeds produktansvariga. Du ges tillfälle att få demovisningar av våra produkter, där du har chansen att diskutera och ställa frågor direkt till hjärnan bakom dem.

Utilifeeds ledning ger dig också en inblick i företagets vision och satsningar framåt. Ta chansen att att tillföra input och var med och påverka - din röst är värdefull för oss!
Relaxing & Nöje
UtiliCon handlar i första hand om att du som deltagare ska få ut ett yrkesmässigt värde av eventet, men vi värdesätter också att du har en minnesvärd och underhållande upplevelse utöver detta. Ta del av en avkopplande spa-upplevelse, goda måltider samt livemusik och dans i sällskap av dina branschkollegor och Utilifeed.

Frågor?

Kontakta Amrish på Utilifeed så hjälper han er vidare!
Öppna Profil
Head of Business Development & Partnership
This is some text inside of a div block.
Amrish Kubavat
Kontakta