Utilifeeds Elnätsprojekt hjälper elnätsbolag att bli ännu bättre!

AI 2 Power Grid - Bakgrund:
I samarbete med Energimyndigheten och våra deltagande elnätsbolag (projektpartners) kommer vi på Utilifeed att ta fram funktioner som ska hjälpa nätbolagen i Sverige att bli ännu bättre inom våra expertområden. Vi har redan hjälpt många fjärrvärmebolag att påbörja resan mot visionen att bli världens mest resurseffektiva fjärrvärmebolag. Nu breddar vi våra redan etablerade tjänster och möjliggör samma besparingspotential och träffsäkerhet även för elnätsbolag i Sverige.

Deltagande elnätsbolag

Kraftringen (Lund med omnejd)
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Elnät
Falu Energi och Vatten
Övik Energi
Totalt söker vi 5-7 st. nätbolag i vårt pilotprojekt. Boka ett möte för att få mer information om hur just Ni kan boka er plats i projektet och ta del av den nytta som vi skapar.
Öppna Profil
Head of Business Development & Partnership
This is some text inside of a div block.
Amrish Kubavat
Kontakta

Projektets mål

Att i kommersiellt syfte utveckla och verifiera funktioner som vi redan med stor framgång har utvecklat för fjärrvärme, ihop med våra projektpartners.

Utilifeed ska ta fram ett antal funktioner som ska hjälpa er att bli mer digitaliserade, få mer träffsäkra prognoser och förenkla era arbetssätt. Allt detta möjliggörs genom att nyttja er redan insamlade mätdata på ett smartare sätt.

Låt oss skapa tillsammans

Något som vi på Utilifeed har värdesatt högt från första början, och som vi än idag håller högt, är att utveckla våra funktioner och system tillsammans med våra kunder och pilotpartners. Vi tror att den starkaste produkten byggs när ni får vara med och påverka er egen framtid. 

Inom projektets ramar kommer dessa funktioner att utvecklas, testas och verifieras. Målet är att ni som elnätsbolag får vara med och verifiera att våra lösningar passar just ert elnät och era utmaningar. 

Genom ett aktivt deltagande säkerställer vi att ni är tillfreds med de nyttor som vi skapar just för er. Det kommer förhoppningsvis leda till att ni kan fatta bättre och mer datadrivna beslut.

Funktioner som ingår i pilotprojektet

Lastprognoser

Med våra korttidsprognoser ökar vi sannolikheten att ni kan hålla er inom abonnerad effekt mot överliggande nät. Om ni riskerar att gå över gränsvärden så får ni varningsflaggor för att kunna reagera på dessa. Utilifeeds prognoser är även tänkta att kunna användas "längre ner" i nätet för att kunna planera för omkopplingar, känna till flaskhalsar i nätet m.m.

Dimensionering av nätet & scenarioanalys

För nätplanering och nyanslutningar ger vi er verktyg och insikter för att förstå olika aktörers beteende och påverkan på nätet. Vad händer om ett nytt villaområde med solceller ansluts, och hur förändras den dimensionerande lasten i ert nät om era kunder installerar elbilsladdare och/eller värmepumpar?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa er att fatta bättre beslut när ni ska investera i ert framtida nät.

Prismodellering

För att på ett effektivt, rättvist och mer förutsägbart sätt ta fram och utvärdera nya prismodeller för elnät är tillgång till bra data en grundförutsättning. Med hjälp av vårt verktyg kan ni enklare ta fram nya effekttaxor, kommunicera prisskillnader för olika kundsegment eller enskilda kunder, och utvärdera hur era intäkter påverkas givet olika scenarion.

Datainsikter

Med vårt användarvänliga och intuitiva gränssnitt kan ni snabbt och enkelt omsätta er mätdata till viktiga insikter och slutsatser om ert nät, som hjälper er ta effektiva och datadrivna beslut - varje dag. Data Insights är ett flexibelt verktyg där ni fritt kan utforska de olika delarna i ert nät och obehindrat ta fram de underlag och KPI:er som just ni behöver.
Exempel på en flaggad lastprognos som överstiger ett gränsvärde.

Exempel på problem & utmaningar vi löser

Få bra underlag så att ni kan fatta bättre beslut.
Ge bättre förutsättningar för planering och underhåll
Skapa ett större värde av all mätdata som ni samlar in
Digitalisera er verksamhet och därmed även ert elnät
Få ett datadrivet system att arbeta med och fatta beslut utifrån

Vad händer efter piloten?

Efter pilotprojektet övergår systemet till en kommersiell produkt. Utöver de funktioner som utvecklats under projektets gång kommer vi löpande att utveckla nya funktioner som ni får ännu större nytta av. 

Vi tar löpande fram en roadmap där input från er, våra kunder, blir avgörande för fortsatt utveckling. Genom att vara med i ett tidigt skede får ni inte bara nyttja plattformen under projektets gång, utan får även möjlighet att påverka framtida utveckling och lösningar.

Kontakta oss

Boka ett möte för att få mer information om hur just Ni kan boka er plats i projektet.