Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Utilifeed Policies

Uppförandekod för leverantörer

Vi på Utilifeed är fast beslutna att integrera hållbara och etiska principer i alla aspekter av vår verksamhet, inklusive vår leveranskedja. Denna uppförandekod för våra leverantörer utgör en viktig del av vårt åtagande för att främja ansvar och hållbarhet. Genom att samarbeta med våra leverantörer som delar våra värderingar strävar vi efter att bygga en ansvarsfull och hållbar framtid.
Läs hela Uppförandekod för leverantörer

Integritetspolicy

Utilifeed AB, org. nr. 559080-9280, Masthamnsgatan 5, 413 27 Göteborg, (”Utilifeed”), är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med tillämplig lag, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Johan Kensby, johan@utilifeed.com , är dataskyddsombud på Utilifeed.

Denna integritetspolicy anger vilka personuppgifter som behandlas av Utilifeed, syftet med behandlingen (varför vi behandlar personuppgifterna), den rättsliga grunden för behandlingen, datalagringsperioden (hur länge vi sparar uppgifterna), till vem Utilifeed överför personuppgifter, där personuppgifterna lagras geografiskt och dina juridiska rättigheter.
Läs hela Integritetspolicy (ENG)

Etisk policy

Vårt företags långsiktiga framgång bygger på att säkra förtroendet hos våra kunder och partners. För att upprätthålla detta förtroende måste vi säkerställa att vårt beteende överensstämmer med de värderingar vi representerar. Våra etiska riktlinjer beskriver de etiska principer som styr vårt företag och det beteende vi förväntar oss av våra anställda, på alla nivåer. Riktlinjerna är avsedda att stödja hur uppgifter utförs och i vilket sammanhang beslut fattas.
Läs hela Etisk policy

Hållbarhetspolicy

Utilifeeds vision är att vara ledande inom att erbjuda innovativa digitala lösningar som hjälper energibranschen att skapa verklig samhällsnytta. Genom våra lösningar, tjänster och produkter arbetar vi för samhällets digitalisering och bidrar därmed till en mer hållbar framtid. Affärsidén syftar till att skapa effektivare energisystem och våra produkter och tjänster hjälper våra kunder att minska sin klimatpåverkan. Miljöfrågan är alltså en stor del av Utilifeeds värderingar och identitet, vilket innebär att Utilifeed kontinuerligt arbetar för att företaget ska förknippas med miljömedvetenhet internt och externt.
Läs hela Hållbarhetspolicy

Cookiepolicy

Den här webbplatsen använder cookies.

Hur Utilifeed använder cookies:

Utilifeed använder cookies. Vi gör detta för att utveckla och förbättra vår webbplats genom att förstå hur den används och för att beräkna antalet besökare och trafik.

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och sparas av din webbläsare.

Hur gör jag förhindra att mina cookies sparas?

Genom att fortsätta surfa på vår webbplats samtycker du till att Utilifeed sparar cookies för de syften som anges ovan. Du kan när som helst radera cookies från din hårddisk, men det kan göra att dina personliga inställningar på webbplatsen försvinner. Du kan även gå in under "inställningar" i din webbläsare och välja att cookies inte ska sparas på din dator, vilket kan försämra funktionaliteten på vissa webbplatser.