Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Utilifeed Pricing

Effektiv fjärrvärmeprismodellering
Utilifeed Pricing är en central komponent i Utilifeeds molnbaserade Fjärrvärmeplattform. Lösningen kan ses som ett avancerat faktureringssystem som klarar av att skapa fakturaunderlag för alla dina kunder med flera olika prismodeller för många år samtidigt.

Systemet är dessutom förberett med de vanligaste fjärrvärmeprismodellerna på marknaden och använder maskininlärning för att det skall gå att skuggdebitera en verklig kund baserat på mätvärden som kundens fjärrvärmecentral skulle generera om vädret från ett helt annat år inträffade just nu.

Nyckelfunktioner

Finansiella utfall för er och för varje enskild kund
I Utilifeed Pricing är vi helt kompromisslösa i att ge användaren ett gediget underlag på hur kunder och den egna verksamheten påverkas av ändrade prismodeller och prisjusteringar. När du simulerar en modell beräknas exakt vad som hade fakturerats varje enskild kund för respektive prismodell. Intäkterna aggregeras givetvis också upp så att ni översiktligt kan se era totala intäkter.
Utvärdera ledande fjärrvärmeprismodeller
De vanligaste fjärrvärmeprismodellerna finns redan inlagda i systemet, så ni kan med ett klick och utan handpåläggning exempelvis testa en effektsignaturmodell på alla era kunder.
Jämför olika prislogiker och prissättningar för hela din kundstock
Utilifeed Pricings brutala effektivitet skiner när du ska jämföra olika prismodeller mot varandra för att exempelvis förstå hur stor vädrets påverkan på intäkterna blir. På några sekunder har du svaret för alla kunder sida vid sida med de mest väsentliga nyckeltalen framräknade.
Koppla olika prismodeller till olika kundsegment
Nästan alla fjärrvärmeföretag väljer att ha olika prismodeller för privatkunder och företagskunder. Inga problem, det går att göra simuleringar där olika grupper i den totala kundstocken har olika modeller.
Segmentera ut hur olika målgrupper påverkas
Vill din största kund få ett underlag på hur den nya prismodellen eller prisjusteringen påverkar deras totalekonomi utifrån hela deras fastighetsbestånd? Detta kan du svara på genom en enkel filtrering i Utilifeed Pricing och detta är bara en av mängder med filtreringsmöjligheter.
Analysera varje enskild priskomponent för sig
En prismodell består oftast av flera komponenter. När en prismodell simuleras beräknas varje komponent för sig så att det är enkelt att följa. Hur påverkas exempelvis varje enskild kund om en returtemperaturkomponent läggs till i prismodellen.
Testa prismodellerna på upp till 20 olika väderscenarion
Våra avancerade maskininlärningsmodeller för fjärrvärme möjliggör den smått magiska analysmöjligheten att testa hur intäkterna blir om alla era kunders byggnader med sina nuvarande fel och brister gör en tidsresa till något av de 20 senaste åren med sina respektive unika väder. Beräkningarna görs dessutom alltid med timupplösning.
Arbeta med uppdaterad data samt slipp validera indata och resultat
Kunders beteenden ändras över tid, nya väderscenarionuppstår och mätdata skapas timme efter timme om inte oftare. I UtilifeedPricing utförs alltid beräkningar på er senaste data som automatiskt flödar ini vår plattform.

Om du någon gång arbetat med stora mängder mätdata från ett mätvärdesdatabasför att göra en analys vet du säkert att det är ett mycket omfattande arbeteatt kvaltitetssäkra datan. Även att kvalitetssäkra de beräkningar som sedanskall ske på datamängderna är en utmaning. Vi har tagit hand om allt detta, såatt våra kunder kan fokusera på analys och affärsperspektiv.

Tänk om...


Föreställ dig att ni hade en prismodell som motiverade era kunder att alltid göra de åtgärder som skapar besparingar både för dem, er och miljön.

Unika funktioner frigör unika värden

Prissättning handlar inte bara om att säkerställa rätt intäkter i relation till kostnaderna. Ett kraftfullt och lättillgängligt stöd kopplat till era priser och prismodeller är ett smörjmedel för hela er organisation. Ett värde som är svårt att mäta men som är tydligt för de kunder som använder våra tjänster.

Nedan är de tydligaste värden som våra kunder uppnår genom att använda Utilifeed Pricing.
Fulländat beslutsunderlag
Det är inte helt enkelt att ta reda på hur olika prismodeller påverkar ett fjärrvärmeföretag finansiella situation under olika scenarion och hur enskilda kunder påverkas av prisjusteringar eller prismodellsbyten. Med Utilifeed Pricing får du snabbt fram alla insikter du behöver för att kunna ta väl underbyggda beslut om prisjusteringar eller byte av prismodell.
Spara månaders arbete
Efter en snabb onboarding i vår plattform är det bara att tuta och köra. Om du exempelvis vill testa hur en bonus/mauls prismodell för returtermperaturer skulle påverka ert nät, så kan du ha resultatet framme samma dag som onboardingen är avslutad.

Kort sagt, all tid som läggs på datahantering och logikbyggande vid analysarbetet elimineras. Ni kan fokusera fullt ut på att testa olika modeller och prisnivåer för att hitta den lösning som passar ert nät bäst.
Trygghet & kvalitet
Vår kärnverksamhet är att bygga toppmodern mjukvara som hjälper fjärrvärmeföretag att bedriva sin kärnverksamhet så effektivt som möjligt. Det innebär att vi har fullt fokus på kvalitetssäkring av de tjänster vi levererar och att vi även har gott om domänkunskap som är grunden till hur våra lösningar har designats.

Att ha koll på sin prissättning är verksamhetskritiskt för ett fjärrvärmeföretag. Därför är det klokt att luta sig mot ett robust systemstöd som är backat av ett kompetent expertteam.team of experts.
Demokratisera prissättningsarbetet
Alla som har behov av att arbeta med fjärrvärmeprissättningen kan snabbt komma igång med systemet och börja dra slutsatser. För roller som har behov av att kunna förklara hur olika förändringar i prissättningen påverkar olika aktörer, såsom kunder och styrelse, är Utilifeed Pricing ett utmärkt pedagogiskt verktyg.

Exempelvis kan en säljare i ett möte med en nyckelkund visa exakt hur en prisjustering påverkar hela kundens byggnadsbestånd och enskilda byggnader.
Kontroll
Har ni varit osäkra på vilken excelfil som gäller och om indatan verkligen är tillräckligt bra någon gång? Med Utilifeed Pricing finns bara en datakälla som är grunden för alla beräkningar.

Ni kommer också bort från det personberoende som ofta är förknippat med prissättningsarbetet. Systemet är alltid uppe och tillgängligt. När en ny kollega behöver komma igång är vi redo att stötta er.
Utbildning och kompetensutveckling ingår
När man köper ett system av oss ingår alltid utbildningar och stöd för användarna. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med prissättning både från fjärrvärmebranschen och kopplat till forskningsprojekt inom fjärrvärmens affärsmodeller.

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam om du har några frågor eller vill boka en demo!
Boka demo