Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Feldetektering

Revolutionerar fjärrvärmesektorn - Upptäck ett kraftfullt verktyg designat för att snabbt identifiera och åtgärda fel i dina fjärrvärmesystem. Med nära realtidsdataanalys och ett intuitivt grafiskt användargränssnitt säkerställer Utilifeed optimal systemprestanda, minskar värmeförluster och leder till betydande ekonomiska besparingar. Djupdyk i våra lösningar för att kunna uppnå nästa nivå av effektivitet och tillförlitlighet för din värmeinfrastruktur.
Omedelbar feldetektering
Fel identifieras av smarta algoritmer så fort kunddata laddas upp till Utilifeed.
Omfattande analys
Undersök timmätarvärden från varje enskild byggnad som systemet har flaggat som defekt - energi, volym, framledningstemperatur och returtemperatur.
Användarvänligt gränssnitt
Det moderna användargränssnittet gör det till ett nöje att djupdyka i data för byggnader som inte fungerar som förväntat.
Ingen ytterligare data krävs
Analysen baseras på dina redan befintliga mätardata utan behov av extra mätningar.
Snabb identifiering
Upptäck dolda fel som inte nödvändigtvis påverkar kundens komfort, men som kan påverka fjärrvärmenätets prestanda.

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam om du har några frågor eller vill boka en demo!
Boka demo