Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Utilifeed samarbetar med ledande europeiska aktörer i TRAINING-projektet för avancerade fjärrvärmelösningar

Vi är glada att kunna meddela vårt samarbete med ledande europeiska partners i TRAINING-projektet, ett innovativt initiativ finansierat av The Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership).

CETPartnerskapet syftar till att stärka övergången till ren energi och bidra till EU:s mål att bli den första klimatneutrala kontinenten fram till 2050 genom att samla nationell och regional finansiering för landsbygdsutveckling som krävs för att genomföra övergången.

Projektet syftar till att revolutionera lagring och digitalisering av termisk energi inom fjärrvärme och styra mot förnybara, resurseffektiva energisystem.

TRAINING-projektet är ett samarbete som kombinerar styrkorna i akademiska, forsknings- och industrisektorer från Norge, Sverige och Tyskland. Utilifeed, med sin expertis inom intelligent energihantering och avancerade maskininlärningsmetoder, är en viktig bidragsgivare till detta transformativa projekt.

TRAINING Projektöversikt och samarbetsinsatser

  • Gemensamma metoder: Tillsammans med våra partners utvecklar Utilifeed metoder för att bedöma och optimera termiska lagringspotentialer i fjärrvärmesystem (DH).
  • Avancerade smarta DH-system: Utilifeeds roll innebär att utforma ett intelligent hanteringssystem för smarta DH-system. Detta system integrerar data och använder sofistikerade maskininlärningstekniker för effektiv resurshantering och utnyttjande av termisk lagring.
  • Samarbetande digital tvillingutveckling: Projektet omfattar skapandet av en digital tvilling för DH-system, en gemensam insats som understryker Utilifeeds engagemang för innovation och hållbarhet.
  • Effektiva partnerskap: Utilifeeds samarbeten omfattar bland annat NTNU, Fraunhofer Institute, Högskolan Dalarna, Asplan Viak, Absolicon, Smartplace och Norsk Energi. Detta mångsidiga konsortium samlar oöverträffad expertis inom energisystem, digital teknik, och förnybar energi.
  • Bredare konsekvenser: Detta projekt, som leds av ett konsortium av experter, har potential att avsevärt påverka EU:s energisektor med löften om betydande ekonomiska och miljömässiga framsteg.

Samhälls- och miljöbidrag

TRAINING-projektet överensstämmer med globala mål för hållbar energi, vilket visar Utilifeeds och våra partners engagemang för banbrytande energilösningar. Genom att förbättra integrationen och effektiviteten av förnybara energikällor och termisk lagring bidrar projektet till en mer hållbar och miljövänlig framtid.

Framtidsutsikter

Detta samarbete utgör en viktig milstolpe för Utilifeed och dess partners. Det belyser vårt åtagande att leda förändringen av hållbar energiförvaltning och vår roll när det gäller att forma framtiden för energisystem i Europa.

Läs mer

Intresserad av att uppleva Utilifeeds innovativa lösningar för fjärrvärmehantering redan idag? Läs mer om våra produkter och tjänster genom att besöka produktavsnittet. Våra moduler scenarioanalys och produktionsoptimering är redan idag starka verktyg som ger flera framåtblickande fjärrvärmebolag möjlighet att stärka sin effektivitet och position i energisystemet.

För mer information om Utilifeed och vårt engagemang i TRAINING-projektet, kontakta Filippa Sandgren, filippa@utilifeed.com

För mer information om CET-partnerskapet och UTBILDNINGSPROJEKTET, läs mer här.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.