Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Hear what our customers say

Mattias Widenberg
Anläggningsingenjör, Trollhättan Energi
”En mätdimensionering som tidigare tog 45 minuter gör jag nu på 5 minuter. Nyligen genomfördes en stor mätarbyte i Trollhättan där jag gjorde över 700 mätningar och det har sparat mig många timmars arbete, samtidigt som vi har kunnat gå ner i storlek på mätare och spara pengar även där.”
Läs hela artikeln