Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Customer Story - Trollhättan Energi

Trollhättan Energis logotype har röstats till Fjärrvärmesveriges snyggaste logga av de anställda på Utilifeed.

Lite kort bakgrund till Trollhättan Energi

Trollhättan Energi ägs av Trollhättans stad. Tittar vi lite längre bakåt i backspegeln, specifikt till 1905, så köper staten Trollhätte Kanal AB och ombildar det till ett statligt verk - Kungliga vattenfallsstyrelsen, som sedermera kom att bli statliga Vattenfall. 1907 påbörjas byggnationen av Olidans kraftstation som stod färdig 1914. Genom utnyttjandet av vattenkraft blev Trollhättan ett kluster för elintensiv industri, främst metallurgisk industri från 1910-talet och fram till mitten på 1980-talet. Bland de elintensiva företagen som etablerade sig i Trollhättan fanns Stockholms Superfosfat Fabriks AB senare Fosfatbolaget och Eka Chemicals, Höganäs-Billeholm, Skandinaviska Grafit AB, Ferrolegeringar AB m.fl. mindre och kortlivade företag.

Mattias Widenberg arbetar som Anläggningsingenjör på Trollhättan Energi och använder Utilifeed i sin arbetsvardag.

Mattias Widenberg, Anläggningsingenjör på Trollhättan Energi
Varför valde ni på Trollhättan Energi att investera i Utilifeed? 

Ursprungligen köpte vi in Utilifeed för att identifiera centraler som “går dåligt”. “Fault Detection” har varit stjärnan vi har siktat mot. Ju mer jag använder Utilifeed desto fler användningsområden hittar jag kontinuerligt.

Vilka är dina topp tre områden du använder Utilifeed till idag?

Mätardimensionering vid mätarbyten: Jag använder Utilifeed när jag gör mätardimensionering inför ett mätarbyte. I det arbetet underlättar Utilifeed oerhört mycket. En mätardimensionering som tidigare tog 45 minuter gör jag nu på 5 minuter. Vi genomförde nyligen ett stort mätarbyte i Trollhättan där jag gjorde över 700 mätardimensioneringar och det har mao besparat mig många timmars arbete, samtidigt som vi har kunnat gå ner i storlek på mätare och sparat pengar även där.

Uppföljning: För att följa upp mina undercentraler. Jag och Fredrik från Uddevalla har tillsammans diskuterat metoder där vi kontinuerligt följer våra undercentraler. På detta sätt hittar vi undercentraler som felar och kan agera utifrån detta.

Möjliggör datadrivna beslut vid reinvesteringar i ledningar: Vid reinvesteringar på ledningar använder jag Utilifeed för att komma åt all min historiska data. Utifrån vår historiska data kan jag presentera två förslag på ledningsinvesteringar. Jag brukar ta fram två förslag, det ena förslaget mer progressivt och ett alternativ som är mer försiktigt. Med hjälp av Utilifeed kan jag backa upp mina förslag med data vilket ger beslutsfattarna rätt underlag för att kunna ta ett beslut.

En mätardimensionering som tidigare tog 45 minuter gör jag nu på 5 minuter. Vi genomförde nyligen ett stort mätarbyte i Trollhättan där jag gjorde över 700 mätardimensioneringar och det har mao besparat mig många timmars arbete, samtidigt som vi har kunnat gå ner i storlek på mätare och sparat pengar även där.
Hur fungerar samarbetet med Utilifeed?

I och med att Utilifeed har en Customer Success-funktion så är det väldigt enkelt att kommunicera med er. Vi har en kanal som vi alltid kan vända oss till och som vi vet kommer bära våra frågor vidare inom Utilifeed. Det underlättar väldigt mycket att vi kan lägga frågan hos er och vet att ni kommer äga den. Ett ytterligare tillfälle som visade på att ni bryr er om vår input var när vi hade en specifik genomgång av ett diagram, där vi hade önskemål och synpunkter. 

I och med Utilifeed har vi också fått en naturlig anledning att jobba ihop med Uddevalla Energi. Vi är två företag av liknande storlek och i och med att vi inte konkurrerar så kan vi jobba tillsammans. Utilifeed har blivit en naturlig anledning för oss att samarbeta och ger oss ett guldläge att utbyta erfarenheter med varandra.

Hur ser du på framtida funktioner i Utilifeed?

Jag väntar med spänning på “Cluster Explore” med den inkluderade regressionslinjen. Med hjälp av Utilifeeds klusterfunktion har vi styckat av vårt nät i delar, utifrån naturliga gränssnitt. När “Cluster Explore” finns tillgängligt kommer jag att enkelt kunna titta på den aggregerade belastningen från utvalda delar av vårt nät.

Vad har överraskat dig med Utilifeed?

Snabbheten i ert system. I och med att jag använder Utilifeed sparar jag oerhört mycket tid i mitt dagliga arbete. Jag kan också uppnå en precision som jag annars hade haft svårt att nå upp till.

Vad hade hänt om ni hade tagit bort Utilifeed?

Vi hade fått en minskad precision i vårt arbete vilket hade lett till sämre beslutsunderlag. Vi hade behövt ta hängslen och livrem vid alla dimensioneringar. Jag personligen hade hunnit mindre under en arbetsdag.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.