Webinar RECAP: Feldetektering (Del 2: Taxonomi)

Lyssna in när Sara kör del två i vår webinarieserie om feldetektering och felhantering i fjärrvärmesystemen! I det här avsnittet fokuserar hon på vikten av att registrera fel på ett systematiskt sätt samt går igenom sin taxonomi och förklarar hur den är tänkt att användas i praktiken.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.