Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Webinar RECAP: Dimensionering av energisystem

De flesta fjärrvärmebolag kan spara många miljoner genom att öka träffsäkerheten i sina analyser. Vi har listat några tips för att öka precisionen i beräkningen av ert dimensionerande effektbehov. Lyssna in på när Johan Kensby (CTO och medgrundare till Utilifeed) resonerar kring hur ni kan tänka för att motverka dyra överinvesteringar.

Hoppas ni får nyttiga tips och användbara idéer som ni kan omsätta i er verksamhet. Detta är vårt första inlägg där vi delar vår kunskap publikt. Vi kommer fortsätta publicera innehåll likt detta löpande. Syftet är att dela med oss av all den kunskap våra experter besitter till ännu fler än vad vi gör idag.

Läs även gärna Johans blogginlägg kring dimensionerande effektbehov här

Vill du få automatiska inbjudningar till våra kommande webinar? Lämna din mailadress här så får du en kallelse.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.