Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Utilifeed välkomnar Växjö Energi som ny kund!

Bakgrund till Växjö Energi

Växjö Energi är ett energi- och kommunikationsföretag som ägs av Växjö kommun och som tar sitt ansvar för samhällets utveckling på största allvar. I ansvaret ligger att producera fjärrvärme och el i det biobränslebaserade kraftvärmeverket Sandviksverket. De ansvarar också för utbyggnad av fjärrvärmenätet. Samtidigt ser de till att Växjöborna får tillgång till el genom sitt elnät.

Deras allra största drivkraft är att göra sina kunders vardag enklare på ett smart och resurseffektivt sätt. Ett exempel på det är att de producerar värme genom att ta tillvara på restprodukter från skogen, och att de samtidigt producerar förnybar el. Deras långsiktiga satsning på biobränsle har starkt bidragit till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i kommunen.

Sedan starten 1887 har Växjö Energi arbetat nära alla som bor och verkar i staden. Även om mycket har förändrats sedan dess är verksamhetens uppdrag det samma. De är helt och hållet fokuserade på att göra en bättre vardag för sina kunder – på ett så resurseffektivt sätt som möjligt och utan att slita på framtiden.

Vi frågade Petra Nilsson (Sektionschef på Växjö Energi) vad hon ser fram emot med Utilifeed?

- Först och främst vill vi ta till vara på den data som finns idag. Med all data samlad på ett strukturerat sätt kan vi analysera fel och brister i vår distributionskedja, exempelvis felande kundcentraler som behöver tillsyn. Med bättre dataunderlag från efterfrågesidan kommer vi även att kunna effektivisera produktionen, så att vi levererar rätt temperaturer.

Ser vi på lite längre sikt- och de utmaningar som vår bransch står inför, så tror vi att energibolag behöver bättre och mer integrerade system som tar hänsyn till hela energisystemet. Därför känns det både spännande och nödvändigt att få allt på en plats med Utilifeed.

Vi på Utilifeed är jätteglada för att Växjö Energi valt att samarbeta med oss och ser mycket fram emot att jobba tillsammans. Framtiden låter inte vänta på sig, så vi sätter gemensam fart mot framtidens energisystem - nu kör vi!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.