Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences

Utilifeed välkomnar Hässleholm Miljö som ny kund!

Bakgrund till Hässleholm Miljö

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Värmen produceras av flis och brännbart avfall (resurser som annars skulle gått förlorade) och erbjuds till kunder i Hässleholm och Tyringe. Sedan 2020 invigdes en ny ackumulatortank i Hässleholm som är 60 m hög och 20 m bred, med denna “termos” kan pannornas drift optimeras och dessutom säkrar den upp leverans vid underhållsstopp. I år firar fjärrvärmen i Hässleholm 50 år!

Vi frågade Elin Johnsson (Enhetschef Teknik & Utveckling) vad hon ser fram emot med Utilifeed?

- Jag uppskattar enkelheten att kunna analysera kundcentralerna, att vi kan hitta all data på en samlad plats kommer spara oss mycket tid. Det gäller i stora frågor som i små. Utilifeed är kraftfullt nog att göra stor nytta för oss samtidigt som det är väldigt användarvänligt. Användarvänligheten är en viktig aspekt för oss då vi vill att flera delar av vår verksamhet ska kunna använda systemet i sin vardag.

Vi på Utilifeed är väldigt glada att ni har valt att börja arbeta tillsammans med oss. Nu blir vi partners i jakten på effektiviseringar som gynnar miljön såväl som ekonomin - win win när det är som bäst!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Check your email for a link to the report.
Oops! Something went wrong while submitting the form.