Hantering av data

Fjärrvärmeföretaget överför mätvärden till vår fillagring via API eller filöverföring. I alla skeden är det fjärrvärmebolagen som äger all sin data och bolaget har full kontroll över vem och vilka som får tillgång till den. All datalagring sker inom Sveriges gränser.

Säkerhet

Vi arbetar kontinuerligt för att ligga i framkant med vår IT-säkerhet. Vi anlitar löpande IT-säkerhets konsulter som bl.a. analyserar vår säkerhetsarkitektur, gör kodgranskningar samt tester för att hitta potentiella svagheter i plattformen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med säkerhet så kan du läsa vår Datahanteringspolicy.

Kodgranskning
Penetrationstest
Omvärldsanalys av säkerhetsrisker

Inloggning

För att säkerställa en säker och effektiv hantering av lösenord och användare använder vi Auth0 vid autentisering och auktorisering. Tack vare Auth0:s välutvecklade autentiseringslösning finns det mycket bra möjligheter att anpassa hur inloggning mot vår plattform skall ske. Både för männsikor och maskiner.

Kompatibla med GDPR