Hur fungerar det

1

Testa vår pilot

Utilifeed erbjuder alla fjärrvärmebolag att delta i vår pilot under 12 månader. Utilifeed planerar att lansera plattformen skarpt under Q1 2021. Går ni med i piloten får ni full tillgång till plattformens verktyg samt analysresultat via API under hela er pilottid. För mer information kontakta Linnea.

2

Vad krävs av er?

För att tjänsten ska kunna fungera med alla funktioner som finns idag så behöver vi data från er. Exempel på data som vi behöver är flöde, effekt, fram- och returtemperatur. Upplösningen på denna data behöver vara minst dygnsintervall.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
3

Datauppladdning

Mätvärden överförs till vår fillagring via API eller filöverföring. Störst nytta av plattformen och alla funktioner i den får ni via regelbunden uppladdning av data via API. Vi hjälper er att koppla upp detta och ser till att allt fungerar.

4

EnergyPredict

Nyckeln i många av våra tjänster är EnergyPredict vår prediktionsalgoritm. Genom en kombination av maskininlärning och fysikaliska samband skapar EnergyPredict en modell som lär sig hur ett stort antal faktorer påverkar enskilda undercentralers och hela nätets energiförbrukning, flöde och temperatur. Jämfört med traditionella prediktionsmetoder såsom effektsignatur eliminerar EnergyPredict minst 80% av felen som dessa metoder ger. Utvecklingen av EnergyPredict påbörjades redan 2015 och algoritmen har stegvis förbättrats sedan dess. Genom att bygga in fysikaliska samband i modellen har vi lyckats förfina den till att alltid ge bästa tänkbara resultat och aldrig ge oväntade eller orimliga värden, vilket är kritiskt vid tillämpningar som exempelvis produktionsplanering.

Nedan jämförs uppmätt värmeförbrukning (grön linje) med prognostiserad förbrukning (blå linje). EnergyPredict har automatiskt lärt sig att fastigheten har ett ventilationssystem som endast är i drift under dagtid och anpassat modellen efter detta. Konfidensintervallet (ljusblå area) tar hänsyn till att det tidigare förekommit enstaka helgdagar då ventilationssystemet ej varit i drift eller haft en lägre last.

3

Datatvättning

Grunden för värdeskapande analyser är tillförlitlig data och därför är datatvätt av största vikt. Vi tvättar er data från fel som beror på såväl mänskliga, mekaniska och system-strukturella faktorer.

Mätavdelning

Validering och rättning, kvalitetsanalys och visualisering.

Marknad & Försäljning

Kund & segmentanalys, prismodellsanalys, budgetering, fakturering.

Distribution

Dimensionering, effektivisering, åtgärdsoptimering, feldetektering.

Produktion

Lastprognos, optimering och planering, flexibilitetstjänst systemanalys.

Stödfunktioner och ledning

Dashboards och skräddarsydda rapporter för ledning, finans, utveckling etc, miljörapporter och myndighetsrapportering.

Vill du veta mer eller boka demo?

Kul! Hör av dig till Linnea.

Linnea Johansson

Product Owner - Distribution & Production

+46 (0) 76 304 35 35

linnea@utilifeed.com

Har du fler frågor?

Ta en titt bland våra vanliga frågor och svar!

FAQ